среда, 28 мая 2014 г.

Новы Закон аб арбітражы ў Галандыі / Новый Закон об арбитраже в Голландии / New Arbitration Law in the Netherlands
Kluwer Arbitration Blog 
                                                                                                            


Сёння Парламент Галандыі прыняў новы Закон аб арбітражы. Стары датуецца 1986 годам. Як мяркуецца, названы Закон уступіць у сілу з 01 студзеня 2015 года. Дата ўступлення Закона ў сілу павінна быць вызначана каралеўскім дэкрэтам.

Неафіцыйны пераклад на ангельскую мову дадзенага Закона можна паглядзець тут. Параўнальны аналіз старога і новага законаў - тут.Сегодня Парламент Голландии принял новый Закон об арбитраже. Старый датируется 1986 годом. Предположительно, указанный Закон вступит в силу с 01 января 2015 года. Дата вступления Закона в силу должна быть определена королевским декретом.  

Неофициальный перевод на английский язык данного Закона можно посмотреть здесь. Сравнительный анализ старого и нового законов - здесь.  Today Dutch Parliament adopted a new law on arbitration. Old one dated 1986. Presumably, the Act will come into force from January 1, 2015. Date of entry into force of the Act shall be determined by royal decree.

Unofficial English translation of the Act can be found here. Comparative analysis of old and new laws - here.