пятница, 23 мая 2014 г.

Дзяржаўная рэгістрацыя вытворчых аб'ектаў па атрыманні, перапрацоўцы неперапрацаванай харчовай сыравіны жывёльнага паходжання / Государственная регистрация производственных объектов по получению, переработке непереработанного продовольственного сырья животного происхожденияУ мэтах рэалізацыі рашэння Камісіі Мытнага саюза ад 9 снежні 2011 № 880 "Аб прыняцці тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза« Аб бяспецы харчовай прадукцыі », а таксама павышэння канкурэнтаздольнасці айчыннай харчовай прадукцыі на ўнутраным і знешніх рынках Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь пастанавіў зацвердзіць Палажэнне аб парадку дзяржаўнай рэгістрацыі вытворчых аб'ектаў, на якіх ажыццяўляецца дзейнасць па атрыманні, перапрацоўцы (апрацоўцы) неперапрацаванай харчовай  сыравіны жывёльнага паходжання.

З той жа мэтай ўведзена новая адміністрацыйная працэдура: "Дзяржаўная рэгістрацыя вытворчых аб'ектаў, на якіх ажыццяўляецца дзейнасць па атрыманні, перапрацоўцы (апрацоўцы) неперапрацаванай харчовай  сыравіны жывёльнага паходжання ".

Таксама ўстаноўлена, што юрыдычныя асобы і індывідуальныя прадпрымальнікі, якія ажыццяўляюць дзейнасць па атрыманні, перапрацоўцы (апрацоўцы) неперапрацаванай харчовай  сыравіны жывёльнага паходжання, да 15 лютага 2015 г ажыццяўляюць дзяржаўную рэгістрацыю вытворчых аб'ектаў у парадку, устаноўленым названым Палажэннем.В целях реализации Решения Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», а также повышения конкурентоспособности отечественной пищевой продукции на внутреннем и внешних рынках Совет Министров Республики Беларусь постановил утвердить  Положение о порядке государственной регистрации производственных объектов, на которых осуществляется деятельность по получению, переработке (обработке) непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения.

С той же целью введена новая административная процедура:  "Государственная регистрация производственных объектов, на которых осуществляется деятельность по получению, переработке (обработке) непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения". 

Также установлено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по получению, переработке (обработке) непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения, до 15 февраля 2015 г. осуществляют государственную регистрацию принадлежащих им производственных объектов в порядке, установленном указанным Положением.