вторник, 6 мая 2014 г.

Украіна. Задавальненне запыту адносна доступу да афіцыйных дакументах / Украина. Удовлетворение запроса относительно доступа к официальным документамЗ 2014/04/20 г. ўступілі ў сілу змены  КаАП, Крымінальнага кодэкса Украіны, Грамадзянскага кодэкса Украіны, Кодэкса адміністрацыйнага судаводства Украіны і шэрагу законаў Украіны, якімі іх нормы прыведзены ў адпаведнасць з законамі Украіны «Аб інфармацыі» і «Аб доступе да публічнай інфармацыі».  

У прыватнасці, зменамі, унесенымі ў арт. 25 Закона Украіны «Аб друкаваных сродках масавай інфармацыі (прэсе) у Украіне», устаноўлена, што прафесійная прыналежнасць журналіста таксама можа пацвярджацца дакументам, выдадзеных прафесійным аб'яднаннем журналістаў. Выключаная норма, згодна з якой журналісты мелі права на перавагі на атрыманне адкрытай па рэжыму доступу інфармацыі і бясплатнае задавальненне запыту адносна доступу да афіцыйных дакументах. 


С 20.04.2014 г. вступили в силу изменения  КоАП, Уголовного кодекса Украины, Гражданского кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины и ряда законов Украины, которыми их нормы приведены в соответствие с законами Украины «Об информации» и «О доступе к публичной информации».

В частности, изменениями, внесенными в ст. 25 Закона Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине», установлено, что профессиональная принадлежность журналиста также может подтверждаться документом, выданным профессиональным объединением журналистов. Исключена норма, согласно которой журналисты имели право на преимущества на получение открытой по режиму доступа информации и бесплатное удовлетворение запроса относительно доступа к официальным документам.

ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ