вторник, 6 мая 2014 г.

Украіна. Абмен валюты і збор на пенсійнае страхаванне / Украина. Обмен валюты и сбор на пенсионное страхованиеНацбанк Украіны паведаміў, што збор на абавязковае дзяржаўнае пенсійнае страхаванне выплачваецца пры ажыццяўленні кожнай аперацыі па куплі замежнай валюты ў памеры 0,5% ад сумы сродкаў у грыўнях, якая была выдаткаваная на куплю гэтай валюты.

У квітанцыі па форме № 377-К сума выплачанага збору паказваецца толькі ў выпадку куплі фізічнай асобай - рэзідэнтам наяўнай замежнай валюты.

Пры ажыццяўленні зваротнага абмену нявыкарыстаных наяўных грыўняў на наяўную замежную валюту збор на абавязковае дзяржаўнае пенсійнае страхаванне фізічнай асобай - нерэзiдэнтам не выплачваецца.

Пры куплі ў фізічнай асобы астатку замежнай валюты, які менш, чым намінальная кошт мінімальнай банкноты, якая знаходзіцца ў звароце, банкі, фінансавыя ўстановы выплачваюць збор на абавязковае дзяржаўнае пенсійнае страхаванне.Нацбанк Украины сообщил, что сбор на обязательное государственное пенсионное страхование уплачивается при осуществлении каждой операции по покупке иностранной валюты в размере 0,5% от суммы средств в гривнах, которая была потрачена на покупку этой валюты.

В квитанции по форме № 377-К сумма уплаченного сбора указывается только в случае покупки физическим лицом - резидентом наличной иностранной валюты.

При осуществлении обратного обмена неиспользованных наличных гривен на наличную иностранную валюту сбор на обязательное государственное пенсионное страхование физическим лицом - нерезидентом не уплачивается.

При покупке у физического лица остатка иностранной валюты, который меньше, чем номинальная стоимость минимальной банкноты, находящейся в обращении, банки, финансовые учреждения уплачивают сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

ЗБІР НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ

 ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ