четверг, 8 мая 2014 г.

Маніторынг атмасфернага паветра / Мониторинг атмосферного воздуха
Выкладзены ў новай рэдакцыі пералік пунктаў назіранняў маніторынгу атмасфернага паветра, параметры і перыядычнасць назіранняў.

Даведачна. Аб'ектамі назіранняў пры правядзенні маніторынгу атмасфернага паветра з'яўляюцца атмасфернае паветра, атмасферныя ападкі, снежны полаг і іншыя аб'екты, якія вызначаюцца Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. 


Изложен в новой редакции перечень пунктов наблюдений мониторинга атмосферного воздуха, параметры и периодичность наблюдений.

Справочно. Объектами наблюдений при проведении мониторинга атмосферного воздуха являются атмосферный воздух, атмосферные осадки, снежный покров и иные объекты, определяемые Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.