вторник, 27 мая 2014 г.

Асабліва небяспечныя наркатычныя сродкі і псіхатропныя рэчывы, якія не выкарыстоўваюцца ў медыцынскіх мэтах /Особо опасные наркотические средства и психотропные вещества, не используемые в медицинских целяхУнесены дапаўненні ў спіс (Спіс 1) асабліва небяспечных наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў, якiя не выкарыстоўваюцца ў медыцынскіх мэтах.

Даведачна. Сродкі і рэчывы, якія ўваходзяць у названы спіс могуць выкарыстацца ў навуковых (навучальных) мэтах, пры падрыхтоўцы службовых сабак, у аператыўна-вышуковай і экспертнай дзейнасці. Такое выкарыстанне ажыццяўляецца у адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 13 ліпеня 2012 г. № 408-З "Аб наркатычных сродках, псіхатропных рэчывах, іх прэкурсорах і аналагах. 


Внесены дополнения  в список (Список 1) особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях. 

Справочно. Средства и вещества, входящие в указанный список могут использоваться в научных (учебных) целях, при подготовке служебных собак, в оперативно-розыскной и экспертной деятельности. Такое использование осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 408-З  "О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах".