вторник, 6 мая 2014 г.

Рэгістрацыя хатніх сабак і катоў, месцы для выгулу хатніх сабак у Глыбоцкім раёне / Регистрация домашних собак и кошек, места для выгула домашних собак в Глубокском районеВызначана, што ў Глыбоцкім раёне рэгістрацыю хатніх сабак, котак, выдачу рэгістрацыйных пасведчанняў і жэтонаў па формах, зацверджаным пастановай Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь ад 31 жніўня 2001 г. № 19 «Аб зацвярджэнні формы рэгістрацыйнага пасведчання і жэтона, якія выдаюцца пры рэгістрацыі сабак, котак», ажыццяўляе унітарнае прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Глыбоцкага раёна.

Таксама вызначаны месцы для выгулу хатніх сабак: на тэрыторыі г. Глыбокае: 
-пляцоўка па вул. Леніна каля жылога дома № 129Б і дзяржаўнай установы адукацыі "Сярэдняя школа № 3 г. Глыбокае»; 
-на тэрыторыі Глыбоцкага раёна - лясныя масівы і непатрэбныя пустуючыя зямельныя ўчасткі.

Кантроль за выкананнем рашэння, які вызначае вышэй прыведзенае, ўскладзена на намесніка старшыні Глыбоцкага раённага выканаўчага камітэта па будаўніцтве і жыллёва-камунальнай гаспадарцы Янкевіч А.А.Определено, что в Глубокском районе регистрацию домашних собак, кошек, выдачу регистрационных удостоверений и жетонов по формам, утвержденным постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 31 августа 2001 г. № 19 «Об утверждении формы регистрационного удостоверения и жетона, выдаваемых при регистрации собак, кошек», осуществляет унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Глубокского района.

Также определены  места для выгула домашних собак: на территории г. Глубокое: 
-площадка по ул. Ленина возле жилого дома № 129Б и государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Глубокое»; 
-на территории Глубокского района – лесные массивы и неиспользуемые пустующие земельные участки. 

Контроль за выполнением решения, определяющего выше приведенное, возложено на заместителя председателя Глубокского районного исполнительного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Янкевича А.А.