вторник, 27 мая 2014 г.

Разлік плацяжоў за жыллёва-камунальныя паслугі / Расчет платежей за жилищно-коммунальные услугиЗацверджана Інструкцыя аб парадку разлікаў плацяжоў за жыллёва-камунальныя паслугі і ўзроўню кампенсацыі насельніцтвам затрат на іх аказанне. 

Дадзеная Інструкцыя, у адрозненні ад той якая была раней, не рэгулюе парадак разліку ўзроўню кампенсацыі затрат па жыллёва-камунальных паслугах, якія аказваюць насельніцтву арганізацыі ўсіх формаў уласнасці.


Утверждена Инструкция  о порядке расчетов платежей за жилищно-коммунальные услуги и уровня возмещения населением затрат на их оказание. 

Данная Инструкция, в отличии от ранее действовавшей, не регулирует порядок расчета уровня возмещения затрат по жилищно-коммунальным услугам, оказываемыми населению организациями всех форм собственности.