среда, 7 мая 2014 г.

Змена паўнамоцтваў Міністэрстве жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь / Изменения полномочий Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики БеларусьЎнесены змены ў паўнамоцтвы Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь. У прыватнасці, выключана паўнамоцтва па ажыццяўленні ўзгаднення рашэнняў дзяржаўных органаў аб выдзяленні службовых жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду.

Замест гэтага паўнамоцтвы ўстаноўлена, што Міністэрства ажыццяўляе ўзгадненне рашэнняў аблвыканкамаў і Мінскага гарвыканкама аб усталяванні паніжальных каэфіцыентаў, што прымяняюцца пры вызначэнні памеру платы за карыстанне жылымі памяшканнямі камерцыйнага выкарыстання.

Даведачна. Згодна з Жыллёваму кодэксу Рэспублікі Беларусь парадак прадастаўлення грамадзянам жылых памяшканняў камерцыйнага выкарыстання усталёўваецца рашэннямі абласных, Мінскага гарадскога выканаўчых камітэтаў, лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі арганізацый, у гаспадарчым вядзенні або аператыўным кіраванні якіх знаходзяцца жылыя памяшканнi, на ўмовах, якiя вызначаюцца Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь.Внесены изменения в  полномочия Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. В частности, исключено полномочие по осуществлению согласования решений государственных органов о предоставлении служебных жилых помещений государственного жилищного фонда.

Вместо этого полномочия установлено,что Министерство осуществляет согласование решений облисполкомов и Минского горисполкома об установлении понижающих коэффициентов, применяемых при определении размера платы за пользование жилыми помещениями коммерческого использования.

Справочно. Согласно Жилищному кодексу Республики Беларусь порядок предоставления гражданам жилых помещений коммерческого использования устанавливается решениями областных, Минского городского исполнительных комитетов, локальными нормативными правовыми актами организаций, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилые помещения, на условиях, определяемых Президентом Республики Беларусь.