четверг, 8 мая 2014 г.

Максімальны памер працэнтных ставак па прадастаўленні крэдытаў / Максимальный размер процентных ставок по предоставлению кредитовУстаноўлена, што максімальны памер працэнтных ставак па аперацыях банкаў па прадастаўленню грашовых сродкаў (крэдытаў) юрыдычным асобам - рэзідэнтам Рэспублікі Беларусь у беларускіх рублях не павінен перавышаць на дзень заключэння крэдытнага дагавора сярэднюю працэнтную стаўку па новых крэдытах, якія даюць банкамі юрыдычным асобам у беларускіх рублях за апошні справаздачны месяц. 

Абраная правіла не распаўсюджваецца ў дачыненні да крэдытаў, якія прадстаўляюцца на льготных умовах рашэннямі Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь або Урада Рэспублікі Беларусь. 

Усталяванае правіла будзе дзейнічаць да 1 студзень 2015.


Установлено, что максимальный размер процентных ставок по операциям банков по предоставлению денежных средств (кредитов) юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь в белорусских рублях не должен превышать на день заключения кредитного договора среднюю процентную ставку по новым кредитам, предоставляемым банками юридическим лицам в белорусских рублях за последний отчетный месяц.

Указанное правило не распространяется в отношении кредитов, предоставляемых на льготных условиях решениями Президентом Республики Беларусь или Правительства Республики Беларусь. 

Установленное правило будет действовать до 1 января 2015 г.