среда, 7 мая 2014 г.

Замацаванне жылля за дзецьмі-сіротамі і дзецьмі, якія засталіся без апекі бацькоў / Закрепление жилья за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителейУстаноўлена, што не падлягаюць замацаванню за дзецьмі-сіротамі і дзецьмі, якія засталіся без апекі бацькоў жылыя памяшканні камерцыйнага выкарыстання. 

Даведачна. Згодна з Жыллёваму кодэксу Рэспублікі Беларусь жылое памяшканне камерцыйнага выкарыстання - жылое памяшканне дзяржаўнага жыллёвага фонду, якое прадстаўляецца грамадзянам на ўмовах дагавора найму жылога памяшкання камерцыйнага выкарыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду.

Даведачна. Парадак замацавання за дзецьмі-сіротамі і дзецьмі, якія засталіся без апекі бацькоў (далей - дзеці), жылога памяшкання, у тым ліку жылога пакоя, захавання замацаваных жылых памяшканняў за асобамі з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, а таксама адмены рашэнняў аб замацаванні жылых памяшканняў, усталяваны спецыяльным Палажэннем, якое зацверджана Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 26.12.2006 № 1728. 


Установлено, что не подлежат закреплению за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей жилые помещения коммерческого использования. 

Справочно. Согласно Жилищному кодексу Республики Беларусь жилое помещение коммерческого использования – жилое помещение государственного жилищного фонда, предоставляемое гражданам на условиях договора найма жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда. 

Справочно. Порядок закрепления за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (далее – дети), жилого помещения, в том числе жилой комнаты, сохранения закрепленных жилых помещений за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отмены решений о закреплении жилых помещений, установлен специальным Положением, которое утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2006 № 1728.