среда, 16 апреля 2014 г.

Хабар для атрымання дазволу дзяржоргана / Взятка для получения разрешения госоргана / Bribe to obtain permission of an agency

Дадзеная артыкул утрымлівае практычны прыклад атрымання хабару для набыцця дазволу дзяржоргана адносна заключэння дагавораў на перапрацоўку нафтапрадуктаў. Такія дагаворы заключаюць кампаніі ўласнікі сыравіны з перапрацоўчымі заводамі. Таксама ў артыкуле ўтрымліваецца прыклад таго як змяненне паказанняў можа паўплываць на судовае рашэнне.

Данная статья содержит практический пример получения взятки для приобретения разрешения госоргана относительно заключения договоров на переработку нефтепродуктов.  Такие договоры заключают компании собственники сырья с перерабатывающими заводами.  Также в статье содержится пример того как изменение показаний может повлиять на судебное решение.

 This article provides a practical example of taking a bribe for a permit of an agency concerning   conclusion of contracts on petroleum refining. Such contracts conclude between companies which are owners of raw materials and processing plants. The article also contains an example of how changes of testimony may affect the judicial decision.


Новыя падрабязнасці справы « Белнафтахіма» , або Як у Беларусі функцыянуе нафцянкі

2014/04/15

Ужо ў першы дзень судовых слуханняў па справе былога намесніка старшыні канцэрна « Белнафтахім » стала вядома шмат падрабязнасцяў таго , як у Беларусі функцыянуе нафтавай бізнэс.

«Штодзённік » паспрабаваў высветліць , хто і як зарабляе на беларускай нафтанцы .

У панядзелак 14 красавіка ў судзе Маскоўскага раёна Мінска пачаліся судовыя слуханні па крымінальнай справе былога намесніка старшыні канцэрна «Белнафтахіма » Уладзіміра Волкава.

Першапачаткова яго абвінавачвалі ў атрыманні 22 тысяч даляраў у якасці хабару ад кампаніі « Тэра » , якая займалася продажам нафтапрадуктаў , але затым карупцыйная гісторыя была некалькі скарэкціравана.

Як вырашаецца нафтавае пытанне

Кампанія «Тэра» з'явілася на рынку нафтаперапрацоўкі нядаўна. Яна занялася продажам нафтапрадуктаў, вырабленых з сыравіны расійскіх пастаўшчыкоў. Для гэтага, як і многія іншыя кампаніі, «Тэра» выкарыстоўвала магутнасці двух беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў - ААТ «Нафтан» і ААТ «Мазырскі НПЗ». Аднак для заключэння кантрактаў з заводамі прыватным давальніцкай кампаніям патрабуецца дазвол канцэрна «Белнафтахім». Гэтае правіла і стала ўдзячнай глебай для карупцыі.


ТАА « Тэра » не змагла адразу атрымаць дазвол ад канцэрна для перапрацоўкі мазуту на Мазырскім НПЗ. Каб вырашыць праблему , спецыяліст па продажах кампаніі адправіўся ў кабінет намесніка старшыні канцэрна Уладзіміра Волкава , які падпісваў падобныя дазволу. У кабінеце ён , распавёўшы аб сваёй праблеме , паклаў на стол часопіс , у якім знаходзілася тры тысячы долараў.

На наступны дзень праблема была вырашана - канцэрн дазволіў заводу заключыць кантракт з ТАА «Тэра» . Аднак , як сцвярджае дзяржабвінавачанне , лёс кампаніі па- ранейшаму знаходзілася ў руках усёмагутнага намесніка старшыні « Белнафтахіма». Бо кожная пастаўка нафтапрадуктаў на экспарт павінна суправаджацца дазволам канцэрна.

Таму візіты спецыяліста па продажах у кабінет Волкава паўтараліся практычна кожны месяц з лютага па кастрычнік 2013 года. На допыце пры затрыманні ён сцвярджаў, што кожны раз насіў яму па тры тысячы долараў, узбагаціўшы чыноўніка агульнай складанасцю на 19 тысяч долараў. Грошы на хабары яму вылучаў заснавальнік кампаніі Яўген Данишевский.

Праўда, яшчэ ў ходзе расследавання сведка змяніў свае паказанні.


Новыя паказанні сведкі

На судзе сведка сказаў, што пры затрыманьні даў няслушныя паказанні - з-за хвалявання і дрэннага самаадчування.

Якія затрымалі хабарадавальніка супрацоўнікі ГУБЭЗ нібыта сказалі, што Волкаў ўжо ва ўсім прызнаўся, а таксама маюцца паказанні яшчэ пяці сведак. Пасля чаго параілі затрыманаму напісаць заяву, у якой ён просіць прыцягнуць Волкава да крымінальнай адказнасці за вымагальніцтва хабараў. Што і было зроблена хабарадавальнікам, марым « хутчэй сысці» . На што рушыў допыце супрацоўнік ТАА « Тэра » паказаў суму хабару ў 19 тысяч долараў і ўдакладніў, што даваў хабару з адабрэння кіраўніка кампаніі. Але потым хабарадавальнік змяніў свае паказанні і абверг свае ж словы .

Спачатку ён напісаў заяву, у якой гаварылася, што кіраўнік « Тэры » Яўген Данишевский нічога не ведаў пра носных Волкаву грошах. Маўляў , даляры ён браў з ўласнай прэміі і аддаваў іх у канцэрн па сваёй ініцыятыве.

На пытанне дзяржабвінаваўцы , хто склаў тэкст гэтай заявы, сведка сказаў, што не памятае , магчыма , Данишевский або яго адвакат.

Праз некалькі дзён пасля падачы заявы хабарадавальнік звярнуўся да следчага з аспрэчаннем яшчэ некаторых паказанняў. Цяпер ён сцвярджаў , што воўк не вымагаў у яго грошы. Яны з ім ніколі нават не абмяркоўвалі тэму грошай , ніякіх просьбаў аб рашэнні нейкага пытання ўслых не агучвалася , а сам намеснік старшыні не правяраў , што знаходзіцца ў паднесеных часопісах.

Па-другое, сума ўзнагароджання, па сцвярджэнні сведкі, на самай справе значна меншая - ён даваў у асноўным па адной тысячы, толькі некалькі разоў - дзве і тры. Перабраўшы ў ходзе тлумачэнняў ў судзе некалькіх варыянтаў, сведка спыніўся на лічбе 10500 даляраў.

Пры гэтым сведка ў судзе пачаў настойваць на тым, што не разглядаў дадзеныя ўзнагароджання Волкаву як хабару. Дапамогу ў вырашэнні дзелавога пытання яму была патрэбна толькі аднойчы - пры атрыманні дазволу на перапрацоўку мазуту. З нагоды дазволаў на экспарт, ён сцвярджаў, што прынесеныя ім грошы ніяк не ўплывалі на рашэнне гэтых пытанняў. А ўзнагароджання перадаваліся Волкаву проста так - «у знак падзякі і для падтрымання дзелавых сувязяў » .

Лёсавызначальныя паказанні

Як ужо паведамлялася, калі новыя паказанні сведкі будуць пакладзены ў аснову прысуду, то гэта кардынальна паўплывае лёс яго фігурантаў: Волкаву пагражае куды меншы тэрмін, а заснавальнік ТАА «Тэра » Яўген Данишевский апынецца і зусім недатычным да справы. Слуханні справы працягнуцца ў аўторак 15 красавіка.
Новые подробности дела «Белнефтехима», или Как в Беларуси функционирует нефтянка
15.04.2014

Уже в первый день судебных слушаний по делу бывшего зампреда концерна «Белнефтехим» стало известно много подробностей того, как в Беларуси функционирует нефтяной бизнес. 

«Ежедневник» попытался выяснить, кто и как зарабатывает на белорусской нефтянке.

В понедельник 14 апреля в суде Московского района Минска начались судебные слушания по уголовному делу бывшего зампреда концерна «Белнефтехима» Владимира Волкова.

Первоначально его обвиняли в получении 22 тысяч долларов в качестве взяток от компании «Терра», которая занималась продажей нефтепродуктов, но затем коррупционная история была несколько скорректирована.

Как решается нефтяной вопрос

Компания «Терра» появилась на рынке нефтепереработки недавно. Она занялась продажей нефтепродуктов, изготовленных из сырья российских поставщиков. Для этого, как и многие другие компании, «Терра» использовала мощности двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов – ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ». Однако для заключения контрактов с заводами частным давальческим компаниям требуется разрешение концерна «Белнефтехим». Это правило и стало благодарной почвой для коррупции.

ООО «Терра» не смогла сразу получить разрешение от концерна для переработки мазута на Мозырском НПЗ. Чтобы решить проблему, специалист по продажам компании отправился в кабинет зампреда концерна Владимира Волкова, который подписывал подобные разрешения. В кабинете он, рассказав о своей проблеме, положил на стол журнал, в котором находилось три тысячи долларов.

На следующий день проблема была решена – концерн разрешил заводу заключить контракт с ООО «Терра». Однако, как утверждает гособвинение, судьба компании по-прежнему находилась в руках всесильного зампредседателя «Белнефтехима». Ведь каждая поставка нефтепродуктов на экспорт должна сопровождаться разрешением концерна.

Поэтому визиты специалиста по продажам в кабинет Волкова повторялись практически каждый месяц с февраля по октябрь 2013 года. На допросе при задержании он утверждал, что всякий раз носил ему по три тысячи долларов, обогатив чиновника общей сложностью на 19 тысяч долларов. Деньги на взятки ему выделял учредитель компании Евгений Данишевский.

Правда, еще в ходе расследования свидетель изменил свои показания.

Новые показания свидетеля

На суде свидетель сказал, что при задержании дал неверные показания - из-за волнения и плохого самочувствия.

Задержавшие взяткодателя сотрудники ГУБЭП якобы сказали, что Волков уже во всем сознался, а также имеются показания еще пяти свидетелей. После чего посоветовали задержанному написать заявление, в котором он просит привлечь Волкова к уголовной ответственности за вымогательство взяток. Что и было сделано взяткодателем, мечтавшим «поскорей уйти». На последовавшем допросе сотрудник ООО «Терра» указал сумму мзды в 19 тысяч долларов и уточнил, что давал взятки с одобрения руководителя компании. Но потом взяткодатель изменил свои показания и опроверг свои же слова.

Сначала он написал заявление, в котором говорилось, что руководитель «Терры» Евгений Данишевский ничего не знал о носимых Волкову деньгах. Мол, доллары он брал из собственной премии и отдавал их в концерн по своей инициативе.

На вопрос гособвинителя, кто составил текст этого заявления, свидетель сказал, что не помнит, возможно, Данишевский или его адвокат.

Через несколько дней после подачи заявления взяткодатель обратился к следователю с опровержением еще некоторых показаний. Теперь он утверждал, что Волков не вымогал у него деньги. Они с ним никогда даже не обсуждали тему денег, никаких просьб о решении какого-то вопроса вслух не озвучивалось, а сам зампред не проверял, что находится в преподносимых журналах.

Во-вторых, сумма вознаграждения, по утверждению свидетеля, на самом деле гораздо меньшая – он давал в основном по одной тысяче, лишь несколько раз – две и три. Перебрав в ходе пояснений в суде нескольких вариантов, свидетель остановился на цифре 10,5 тысяч долларов.

При этом свидетель в суде начал настаивать на том, что не рассматривал данные вознаграждения Волкову как взятки. Помощь в решении делового вопроса ему была нужна лишь однажды – при получении разрешения на переработку мазута. По поводу разрешений на экспорт, он утверждал, что принесенные им деньги никак не влияли на решение этих вопросов. А вознаграждения передавались Волкову просто так – «в знак благодарности и для поддержания деловых связей».

Судьбоносные показания
Как уже сообщалось, если новые показания свидетеля лягут в основу приговора, то это кардинально повлияет судьбу его фигурантов: Волкову грозит куда меньший срок, а учредитель ООО «Терра» Евгений Данишевский окажется и вовсе непричастным к делу. Слушания дела продолжатся во вторник 15 апреля. 

http://www.profmedia.by/
newse/nj/87462/