среда, 16 апреля 2014 г.

Аналіз заканадаўства аб рэкламе / Анализ законодательства о рекламе / Analysis of the legislation on advertising

Аналіз заканадаўства аб рэкламе, асаблівасці і праблемы правапрымянення


Анализ законодательства о рекламе, особенности и проблемы правоприменения


Analysis of the legislation on advertising, problems' features and enforcement 


Відеопрограмма праекта  «Кампетэнтна аб праве » прысвечана разгляду наступных асноўных актуальных пытанняў заканадаўства аб рэкламе :
• паняцце рэкламы і яе абавязковыя прыкметы ;
• агульныя патрабаванні да рэкламы ;
• паняцце « неналежная рэклама » і асаблівасці яе вызначэння ;
• асаблівасці адміністрацыйнай адказнасці за парушэнні пры стварэнні і распаўсюджванні рэкламы.

У відэапраграм прыняла ўдзел - Гаўрыльчык Іна Анатольеўна , кансультант упраўлення абароны правоў спажыўцоў і кантролю за рэкламай Міністэрства гандлю Рэспублікі Беларусь .
Видеопрограмма проекта «Компетентно о праве» посвящена рассмотрению следующих основных актуальных вопросов законодательства о рекламе:
  • понятие рекламы и ее обязательные признаки;
  • общие требования к рекламе;
  • понятие «ненадлежащая реклама» и особенности ее определения;
  • особенности административной ответственности за нарушения при создании и распространении рекламы.
В видеопрограмме приняла участие – Гаврильчик Инна Анатольевна, консультант управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства торговли Республики Беларусь.

http://pravo.by/main.aspx?guid=146653