среда, 16 апреля 2014 г.

Неправамерныя дзеянні дырэктара прадпрыемства / Неправомерные действия директора предприятия / Company director misconduct

У дадзеным артыкуле прыводзіцца прыклады неправамерных дзеянняў кіраўніка прадпрыемства. Следствам дадзеных дзеянняў стала продаж прадукцыі прадпрыемства па заніжаных цэнах, атрыманне паслуг прадпрыемствам па завышаных тарыфах.

В данной статье приводится примеры неправомерных действий руководителя предприятия. Следствием данных действий стала продажа продукции предприятия по заниженным ценам, получение услуг предприятием по завышенным тарифам.


This article provides examples of unlawful actions of a director. The consequence of these actions was the sale of company products at reduced prices, purchase services at inflated rates.


Кіраўніцтву Слуцкага мясакамбіната налічылі каласальныя страты

2014/04/15

Затрыманыя кіраўнікі Слуцкага мясакамбіната. Генеральнаму дырэктару прадпрыемства і яго намесніку інкрымінуецца перавышэнне службовых паўнамоцтваў, халатнасць і злоўжыванне ўладай. Да праверкі камбіната падпісаўся дэпартамент фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржкантролю.

Высветлілася, што прадпрыемства прадавала мяса танней мінімальных ўсталявальных коштаў. Прыцягнутым падрадчыкаў, наадварот, кошт работ завышалі, да прыкладу на транспартныя паслугі. Усё гэта прывяло да каласальных страт.

Прадукцыя рэалізоўвалася па заніжаных цэнах. Так, за пяць месяцаў мінулага года камбінат недаатрымаў амаль 300 тыс. даляраў пры пастаўцы расійскім пакупнікам быкоў пад выглядам кароў, розніца ў коштах на якія складаў каля даляра за кілаграм. Мелі месца таксама страты ад продажу праз пасрэднікаў з нацэнкай 320 % , а таксама ў абыход конкурсаў.

Па словах намесніка начальніка ўпраўлення УДФР КДК па Мінскай вобласці і Мінску Аляксандра Чэразава , прадпрыемствам прыцягваліся прыватныя транспартныя фірмы па завышаных тарыфах , шкода ад гэтага склаў больш за 1,3 млрд. рублёў.
Руководству Слуцкого мясокомбината насчитали колоссальные убытки
15.04.2014

Задержаны руководители Слуцкого мясокомбината. Генеральному директору предприятия и его заместителю инкриминируется превышение служебных полномочий, халатность и злоупотребление властью. К проверке комбината подключился департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

Выяснилось, что предприятие продавало мясо дешевле минимальных установочных цен. Привлеченным подрядчикам, наоборот, стоимость работ завышали, к примеру на транспортные услуги. Все это привело к колоссальным убыткам. 

Продукция реализовывалась по заниженным ценам. Так, за пять месяцев прошлого года комбинат недополучил почти 300 тыс. долларов при поставке российским покупателям быков под видом коров, разница в ценах на которые составляла около доллара за килограмм. Имели место также убытки от продажи через посредников с наценкой 320%, а также в обход конкурсов. 

По словам заместителя начальника управления УДФР КГК по Минской области и Минску Александра Черезова, предприятием привлекались частные транспортные фирмы по завышенным тарифам, ущерб от этого составил более 1,3 млрд. рублей. 

http://www.profmedia.by/
newse/nj/87444/