четверг, 17 апреля 2014 г.

(Расейская судовая практыка) Пакупнік заявіў, што друкара на накладных была пастаўлена без яго волі


Суды ўсталявалі, што спрэчны тавар дастаўляўся непасрэдна у гандлёвыя кропкі адказчыка, прадаўцы распісваліся ў таварных накладных ад імя прадпрымальніка за атрыманне тавару, у графе « груз атрымаў » стаіць адбітак друку адказчыка.

Пры такіх абставінах, прыняўшы пад увагу, што паміж бакамі склаліся доўгатэрміновыя даверныя адносіны, а таксама той факт, што прадпрымальнік не заяўляў аб фальсіфікацыі таварных накладных і незаконным выбыцці з яго валодання друку, доказаў аплаты атрыманага тавару не прадстаўлена, суды з улікам палажэнняў артыкула 182 Грамадзянскага кодэкса Расійскай Федэрацыі задаволілі патрабаванні істца.


Суды установили, что спорный товар доставлялся непосредственно в торговые точки ответчика, продавцы расписывались в товарных накладных от имени предпринимателя за получение товара, в графе «груз получил» стоит оттиск печати ответчика.

При таких обстоятельствах, приняв во внимание, что между сторонами сложились долгосрочные доверительные отношения, а также тот факт, что предприниматель не заявлял о фальсификации товарных накладных и незаконном выбытии из его владения печати, доказательств оплаты полученного товара не представлено, суды с учетом положений статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворили требования истца.