четверг, 17 апреля 2014 г.

(Расейская судовая практыка) Дзяржаўная пошліна прапарцыйна памеру неабгрунтавана заяўленай кампенсацыі


Ва ўмовах, калі ў законе названы мінімальны і максімальны памер кампенсацыі, а таксама прадугледжана права суда вызначаць канкрэтны памер кампенсацыі зыходзячы з пералічаных вышэй крытэраў парушэнні, істец, заяўляючы іскавыя патрабаванні ў максімальным памеры, у сілу артыкула 9 Арбітражнага працэсуальнага кодэкса Расійскай Федэрацыі нясе рызыка наступлення наступстваў здзяйснення ім працэсуальных дзеянняў, якія ў разгляданым выпадку заключаецца ў аднясенні на істца дзяржаўнай пошліны прапарцыйна памеру неабгрунтавана заяўленай кампенсацыі.

В условиях, когда в законе указан минимальный и максимальный размер компенсации, а также предусмотрено право суда определять конкретный размер компенсации исходя из перечисленных выше критериев нарушения, истец, заявляя исковые требования в максимальном размере, в силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несет риск наступления последствий совершения им процессуальных действий, который в рассматриваемом случае заключается в отнесении на истца государственной пошлины пропорционально размеру необоснованно заявленной компенсации.