пятница, 6 июня 2014 г.

Патрабаванні па прадухіленні адзёру і краснухі / Требования по предотвращению кори и краснухи / Requirements for prevention of measles and rubellaЗацверджаны санітарныя нормы і правілы "Патрабаванні да арганізацыі і правядзенні санітарна-супрацьэпідэмічных мерапрыемстваў, накіраваных на прадухіленне заносу, ўзнікнення і распаўсюджвання адру і краснухі". 

Названыя Санітарныя нормы і правілы абавязковыя для выканання дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, фізічнымі асобамі, у тым ліку індывідуальнымі прадпрымальнікамі.

Названыя санітарныя нормы і правілы ўсталёўваюць: 
- патрабаванні да правядзення эпідэміялагічнага нагляду за адзёрам і краснухай; 
- патрабаванні да парадку выяўлення і рэгістрацыі выпадкаў захворвання  адзёрам, краснухай і сіндромам агароджанай краснухі; 
- патрабаванні да правядзення санітарна-супрацьэпідэмічных мерапрыемстваў; 
- індыкатарныя паказчыкі якасці эпідэміялагічнага нагляду за адзёрам і краснухай ў перыяд элімінацыі адзёру і краснухі. 


Утверждены санитарные нормы и правила "Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения кори и краснухи". 

Указанные Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

Указанные санитарные нормы и правила устанавливают:
- требования к проведению эпидемиологического надзора за корью и краснухой; 
- требования к порядку выявления и регистрации случаев заболевания корью, краснухой и синдрома огражденной краснухи;
- требования к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий;
- индикаторные показатели качества эпидемиологического надзора за корью и краснухой в период элиминации кори и краснухи.


The sanitary rules and regulations "the Requirements for passage of sanitary and anti-epidemic measures which are aimed at preventing bringing, emergence and  spread of measles and  rubella'  has been approved. 

The Sanitary rules and regulations are for compliance by government agencies and other organizations, physical persons, including by  individual entrepreneurs. 

These sanitary norms and rules set: 
- requirements for conducting of surveillance for measles and rubella; 
- procedural requirements for identification and registration of cases of measles, rubella and rubella syndrome fenced; 
- requirements for sanitary and anti-epidemic measures; 
- Indicator of quality indicators for epidemiological surveillance of measles and rubella during measles and rubella.